VIT en RBCZ

Giep en Jannet van Levenskunst zijn aangesloten bij de Vereniging van Integraal-Therapeuten (VIT) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) .

De VIT

Deze vereniging stelt zich als netwerk in het algemeen ten doel de hulpverlening te bevorderen en te coördineren ten behoeve van mensen die problemen van psychische of psychogene aard hebben. De workshops en bedrijfstrainingen die wij geven vallen niet onder auspiciën van de V.I.T. Kijk voor meer informatie op: www.vit-therapeuten.nl

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan horen we dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hopen we in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met onze beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). In navolging van deze wet zijn we ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl). 

VIT licentienummer Giep van Werven: 012.95.A en
VIT licentienummer Jannet Prinsen: 518.17.A.

De RBCZ

Ook zijn we ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer:
Giep van Werven: 103132R
Jannet Prinsen: 103281R
en vallen we onder hun Tuchtrecht (zie www.tcz.nu)

vitweb    rbcz logo transp